Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023 haalbaar?

Omgevingswet per 1 januari 2023 - Header

Het is de vraag of de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2023 überhaupt haalbaar is. Het Adviescollege ICT- toetsing ziet nog forse beperkingen bij de invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Omgevingswet op korte termijn

Het kabinet wil nog altijd de Omgevingswet per 1 januari 2023 in laten gaan. Volgens het Adviescollege ICT-toetsing is dit mogelijk, maar zal de overheid alles op alles moeten zetten de systemen op orde te krijgen. Alleen begint de tijd nu wel te dringen.

Omgevingswet - Op korte termijn

Complex systeem

De invoering van de Omgevingswet wordt tot dusver steeds uitgesteld. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) blijkt nog met forse beperkingen te zitten die risico’s met zich meebrengen. De komende weken zal er gedebatteerd worden binnen de Eerste Kamer over de invoering van de Omgevingswet. Op 1 november 2023 moet dan duidelijk worden of de Omgevingswet daadwerkelijk in gaat op 1 januari 2023.