Invoering Omgevingswet tot 1 juli 2023 uitgesteld

Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2023. Minister De Jonge stelt dat er meer tijd nodig is om te oefenen en te testen.

De Omgevingswet

De omgevingswet moet een bundeling gaan worden van meerdere wetten en voorschriften in één wet, de omgevingswet. Zo zorgt de omgevingswet ook voor een digitaal loket waar consumenten en het bedrijfsleven gemakkelijk vergunningen aan kunnen vragen en projecten kunnen starten. 

Waarom uitstel?

Door het uitstellen van de Omgevingswet kan er beter geoefend en getest worden. Gemeenten, provincies en waterschappen geven aan dit de beste optie te vinden. Dit beperkte uitstel moet zorgen voor meer duidelijkheid. Over de verschillende scenario’s, achterliggende dilemma’s en alle voor- en nadelen kunnen nu voorgelegd worden aan de eerste kamer.