Over Arcade Bouwkwaliteit

Arcade Bouwkwaliteit is een advies bureau met kwaliteitsmanagers welke zich specialiseert
in het ondersteunen en vastleggen van het bouwproces conform de nieuwe wet kwaliteitsboring (Wkb)

ONZE MISSIE

Arcade is al ruim 15 jaar een vertrouwde partner in bouwsector voornamelijk bij bouwend Nederland, door de wetswijziging de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)  kan Arcade Bouwkwaliteit met het praktische DNA van Arcade Bouw Consult van enorme waarde zijn voor alle bouwers.

ONZE VISIE

Arcade Bouwkwaliteit helpt bouwbedrijven voort bij de voorbereidingen op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Wij vervullen de rol van interne adviserende borgingsmanager, maar bovenal houden we van een praktische instelling en handelen hierna, zodat mensen met de nieuwe #WKB wetgeving vertrouwd raken, ofwel we spreken dezelfde vakjargon!

KERNWAARDEN

Onze gestructureerde werkwijze -veelal als ruime ervaring als calculator / kostendeskundige / projectmanager- spreekt vanzelf van een degelijke aanpak. Het hele proces wordt gecoördineerd vooraf en tijdens realisatie is het handig dat iedereen scherp blijft op het feit dat er gekeurd wordt en dat de garantie / kwaliteitscertificaten verzameld dienen te worden.

Onderscheidend van anderen

Nuchterheid

Ervaren en lokaal betrokken in de Twentse bouwwereld

Partner

Partnership met het gerenoveerde TÜV Nederland
en de woningborg.

Specialist

Specialist in de nieuwe omgevingswet, het Wkb en
het Bbl.