WKB en omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht

WKB & omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht - Arcade Bouwkwaliteit

WKB en omgevingswet definitief. De eerste kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de omgevingswet en de WKB per 1 januari 2024.

Telkens werd de vraag gesteld: is het wel haalbaar voor die en die datum? Het Adviescollege ICT-toetsing zag telkens diverse beperkingen bij het invoeren van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aan het invoeren van het systeem bleken namelijk vele risico’s te zitten. Steeds werd er beloofd dat er op korte termijn een definitief besluit zou worden genomen, helaas bleek dat niet het geval. Minister Hugo de Jonge gaf diverse keren aan dat er meer tijd nodig was om het digitale systeem uit te testen.

Op dinsdag 14 maart is het dan eindelijk zover. De eerste kamer stemde in met de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. De omgevingswet moet een bundeling gaan worden van meerdere wetten en voorschriften in één wet, de omgevingswet. Zo kan het bedrijfsleven, maar ook de consument via een digitaal loket eenvoudig en snel vergunningen aanvragen of projecten opstarten. 

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Als bouwkundig adviesbureau heeft Arcade Bouwkwaliteit al jaren lang ervaring in het ondersteunen en vastleggen van het bouwproces conform de nieuwe wet kwaliteitsborging (Wkb). Voor meer informatie neem dan contact met ons op.